Csapat-társasjáték, amely lehetőséget biztosít a régóta home office-ban dolgozó munkatársaknak az egymáshoz való kapcsolódásokra, az egymásra való „újra rácsodálkozásra”. A csapaton belüli erősségekre, pozitívumokra koncentrál, és a pozitív gondolatokat, attitűdöt segíti.Játékos formában erősíti a csapatkohéziót, a csapat magáról való pozitív énképét, a csapat önbizalmát. Növeli a csoporttagok önbecsülését és a társak megbecsülését. Megerősítéseket közvetít minden csapattag felé, melyeket a többiek visszajelzései még hangsúlyosabbá tesznek. Mindez különös jelentőséget kap a járvány okozta változások alatt.